Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Miasto i Gmina Ińsko


|--- Dane

|--- Jednostki pomocnicze - SOŁECTWA

      |--- Kadencja Sołectw 2019-2024

            |--- Sołectwo Linówko

            |--- Sołectwo Ścienne

            |--- Sołectwo Studnica

            |--- Sołectwo Storkowo

            |--- Sołectwo Czertyń

            |--- Sołectwo Ciemnik

            |--- Sołectwo Granica

      |--- Sprawa odwołania sołtysa Sołectwa Ścienne

      |--- Kadencja Sołectw 2015-2019

            |--- Sołectwo Storkowo

            |--- Sołectwo Studnica

            |--- Sołectwo Linówko

            |--- Sołectwo Ścienne

            |--- Sołectwo Granica

            |--- Sołectwo Czertyń

            |--- Sołectwo Ciemnik

|--- Dostępność

      |--- Dane Koordynatora Dostępności

Organa


|--- Burmistrz Ińska

|--- Zastępca Burmistrza Ińska

|--- Sekretarz

|--- Referaty i ich zadania

|--- Rada Miejska w Ińsku

      |--- Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

            |--- Dyżury Radnych

                  |--- Informacja w sprawie odwołania dyżurów Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Ińsku

                  |--- Dyżur Radnego Władysława Tomczyka w I półroczu 2019 roku

                  |--- Dyżur Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2018 - 2023

            |--- Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 - 2023

      |--- Rada Miejska VII kadencji 2014-2018

            |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego

            |--- Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014-2018

                  |--- Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2018

                        |--- Dużur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku

                        |--- Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Ińsku w I półroczu 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku

                  |--- Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2017

                  |--- Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2016

                        |--- Dyżyry Radnych w II półroczu 2016 roku

                        |--- Dyżyry Radnych w I półroczu 2016 roku

                  |--- Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2015

                        |--- Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w II półroczu 2015 roku

                        |--- Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w I półroczu 2015 roku

            |--- Przewodniczący i Wiceprzewodniczacy VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014 - 2018

            |--- Skład Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji 2014 - 2018

      |--- Informacja o braku dyżurów Przewodniczącego i Radnych Rady w Ińsku w okresie wakacyjnym

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023

      |--- Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018

      |--- Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji w latach 2010-2014

|--- Zadania i kompetencje

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- VIII KADENCJA RM 2018-2023

            |--- Kierownicy jednostek

                  |--- Na ostatni dzień pełnienia funkcji publicznej

                  |--- Za rok 2019

                  |--- Po powołaniu na stanowisko

                  |--- Za rok 2018

                        |--- Oświadczenie po odwołaniu ze stanowiska

            |--- Burmistrz Ińska

                  |--- Za rok 2019

                  |--- Za rok 2018

                  |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Ińska składane na 30 dni po złożeniu ślubowania

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok składane do 30 maja 2020 roku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok składane do 30 kwietnia 2019 roku

                  |--- Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych składane na 30 dni po ślubowaniu

      |--- VII KADENCJA RM 2014-2018

            |--- KIEROWNICY JEDNOSTEK

                  |--- Za rok 2017

                        |--- Oświadczenie po powołaniu na stanowisko

                        |--- Oświadczenie po odwołaniu ze stanowiska

                  |--- Za rok 2016

                  |--- Za rok 2015

                  |--- Oświadczenia majątkowe OPS za 2015 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok składane do 30 kwietnia 2015 roku

                        |--- Michał Kupczyński

                        |--- Mariola Hochhaus

                        |--- Krzysztof Paluch

                        |--- Krzysztof Czubkowski

                        |--- Jolanta Dziemiańczyk

                        |--- Jarosław Leśkiw

                        |--- Elżbieta Tomkowiak

                  |--- KRZYSZTOF PALUCH

                  |--- JOLANTA DZIEMIAŃCZYK

                  |--- KRZYSZTOF CZUBKOWSKI - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W IŃSKU

                  |--- MICHAŁ KUPCZYŃSKI - Z-CA BURMISTRZA

                  |--- JAROSŁAW LEŚKIW - SEKRETARZ

            |--- Oswiadczenia majątowe Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane na dwa miesiące przed końcem kadencji

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok składane do 30 kwietnia 2018 roku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok składane do 30 kwietnia 2017 roku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok składane do 30 kwietnia 2016 roku

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok składane do 30 kwietnia 2015 roku

                  |--- Pierwsze oswiadczenia majątowe Radnych składane na 30 dni po slubowaniu

            |--- BURMISTRZ IŃSKA

                  |--- Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ińska składane na dwa miesiące przed końcem kadencji

                  |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Ińska złożone do 30 kwietnia 2018 roku za rok 2017

      |--- VI KADENCJA 2010-2014

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych sładane na dwa miesiące przed końcem kadencji

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2013

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku składane do 30.04.2014 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek składane do 30.04.2014 r.

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2012

                  |--- Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2011

                  |--- Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek za 2011 r. składane do 30.04.2012 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2011 r. składane do 30.04.2012 r.

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2010 składane do 30.04.2011 r.- KIEROWNICY JEDNOSTEK

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2010 r. składane do 30.04.2011 r.

            |--- RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

      |--- V KADENCJA 2006 - 2010

            |--- Oświadczenia majątkowe za składane na dwa m-ce przed końcem kadencji

                  |--- Zimnicki Zbigniew

                  |--- Tomczyk Stanisław

                  |--- Terebecki Bogdan

                  |--- Śmiałkowska Monika

                  |--- Sydor Krystyna

                  |--- Skonieczko Krzysztof

                  |--- Pałczyński Michał

                  |--- Michalski Tadeusz

                  |--- Liwak Jacek

                  |--- Kościelny Jerzy

                  |--- Jarmoszko Pożdał Maria

                  |--- Deska Jolanta

                  |--- Czerwonka Janusz

                  |--- Cichoń Teresa

                  |--- Bujny Stanisław

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2009 składane do 30.04.2010 r.

                  |--- RADA MIEJSKA

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2008 składane do 30.04.2009 r.

                  |--- RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

                  |--- BURMISTRZ IŃSKA

                  |--- Z-CA BURMISTRZA IŃSKA

                  |--- SKRABNIK GMINY

                  |--- KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŃSKU

                  |--- DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W IŃSKU

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2007 składane do 30.04.2008 r.

            |--- Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi

                  |--- BURMISTRZ IŃSKA

                  |--- Radni Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy której osoba obowiązana jest do złożenia oświadczenia, pełni funkcję lub jest zatrudniona

                  |--- BURMISTRZ IŃSKA

                  |--- Radni Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Oświadczenia 2006 r.

                  |--- Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy której osoba obowiązana jest do złożenia oświadczenia, pełni funkcję lub jest zatrudniona

                        |--- Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku

                  |--- Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi

                        |--- Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku

                  |--- Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenie Dyrektora centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r

                  |--- Oświadczenie Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenie Skarbnika na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenie Z-cy Burmistrza Ińska na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenie Burmistrza Ińska na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.

                  |--- BURMISTRZ IŃSKA

                  |--- RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

      |--- Oświadczenia 2006 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko

            |--- Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

      |--- Oświadczenia 2005 r.

            |--- Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko

            |--- Radni Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia 2004 r.

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2003 r.

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2002 r.

            |--- Rada

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

Zamówienia Publiczne


|--- Platforma przetargowa od 9 grudnia 2020 r.

|--- Zamówienia publiczne do 9 grudnia 2020 r.

|--- Przetargi do 30000 Euro do 9 grudnia 2020 r.

      |--- Rok 2020

            |--- Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę na budynku mieszkalnym Ciemnik 37, gmina Ińsko.

            |--- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego w Ściennem.

            |--- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego w Ińsku.

            |--- II Postępowanie - Budowa drogi wewnętrznej w Miałce dz. nr geod 22 i 7 /1 gm. Ińsko.

            |--- Budowa drogi wewnętrznej w Miałce dz. nr geod 22 i 7 /1 gm. Ińsko.

            |--- Dostawa i montaż 3 opraw solarnych LED zasilanych panelami fotowoltaicznymi na działce przy świetlicy wiejskiej (2 kpl.) oraz przy placu zabaw (1 kpl.) w miejscowości Studnica gm. Ińsko.

            |--- Zapewnienie dowożenia dzieci z terenu Gminy Ińsko do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego w Radowie Wielkim.

            |--- Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku

            |--- Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 510.093,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

            |--- Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, 73-140 Ińsko.

            |--- Klub Senior +

            |--- Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Ińsku wraz z PFU

      |--- Rok 2019

            |--- Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Ińsko wraz z obejmami i słupkami

            |--- Remont i pokrycie dachu budynku mieszkalnego blachą trapezową powlekaną ocynkiem, w Ińsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 - zgodnie z kosztorysem nakładczym

            |--- Dostawa i montaż 10 lamp solarnych

      |--- Rok 2018

            |--- Obsługa Bankowa Gminy Ińsko 2019-2021

            |--- Budowa Ławki Niepodległości w Ińsku w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

            |--- Dostawa systemu głosowania i zarządzania obradami Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Dostawa torby R1 wraz z wyposażeniem oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego dla potrzeb jednostki OSP w Ińsku

            |--- Dostawa mobilnego elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Zapewnienie dowożenia dzieci z terenu Gminy Ińsko do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego w Radowie Wielkim

            |--- Zakup bramek piłkarskich z atestami na Stadion Miejski w Ińsku

            |--- Szpachlowania ścian w pomieszczeniach Zespołu Szkół w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku

            |--- Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego w Ińsku

            |--- Obsługa bankowa Gminy Ińsko 2019-2021

      |--- Rok 2017

      |--- ROK 2016

            |--- Siłownia plenerowa

      |--- ROK 2015

            |--- Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku w latach 2016-2017

            |--- Przetarg nieograniczony "Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Wodna ścieżka edukacyjna - Jezioro Ińsko" "

Archiwum Rada Miejska


|--- Materiały na Sesje Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018

      |--- XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 września 2018 roku

      |--- XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 02 sierpnia 2018 roku

      |--- XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 czerwca 2018 roku

      |--- XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 kwietnia 2018 roku

      |--- XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 marca 2018 roku

      |--- XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 22 lutego 2018 roku

      |--- XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 18 stycznia 2018 roku

      |--- XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 grudnia 2017 roku

      |--- XXX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 listopada 2017 roku

      |--- XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 października 2017 roku

      |--- XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 września 2017 roku

      |--- XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 czerwca 2017 roku

      |--- XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 maja 2017 roku

      |--- XXV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 20 kwietnia 2017 roku

      |--- XXIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 marca 2017 roku

      |--- XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 2 lutego 2017 roku

      |--- XXII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 29 grudnia 2016 roku

      |--- XXI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 17 listopada 2016 roku

      |--- XX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 29 września 2016 roku

      |--- XIX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 11 sierpnia 2016 roku

      |--- XVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 czerwca 2016 roku

      |--- XVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 kwietnia 2016 roku

      |--- XVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 marca 2016 roku

      |--- XV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 4 lutego 2016 roku

      |--- XIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 grudnia 2015 roku

      |--- XIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 listopada 2015 roku

      |--- XII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 5 listopada 2015 roku

      |--- XI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 24 września 2015 roku

      |--- X Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 czerwca 2015 roku

      |--- IX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 maja 2015 roku

      |--- VIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 kwietnia 2015 roku

      |--- VII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 marca 2015 roku

      |--- VI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 12 lutego 2015 roku

      |--- V Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 stycznia 2015 roku

      |--- IV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 grudnia 2014 roku

      |--- III Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 12 grudnia 2014 roku

      |--- II Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 8 grudnia 2014 roku

      |--- I Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 1 grudnia 2014 roku

|--- Materiały na Komisje RM w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2018

            |--- Materiały na 39 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 18 października 2018 roku

            |--- Materiały na 38 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 września 2018 roku

            |--- Materiały na 37 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 02 sierpnia 2018 roku

            |--- Materiały na 36 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku

            |--- Materiały na 35 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 24 kwietnia 2018 roku

            |--- Materiały na 34 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 27 marca 2018 roku

            |--- Materiały na 33 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 lutego 2018 roku

            |--- Materiały na 32 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 18 stycznia 2018 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017

            |--- Materiały na XXX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 19 grudnia 2017 roku

            |--- Materiały na XXIX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 listopada 2017 roku

            |--- Materiały na XXVIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 24 października 2017 roku

            |--- Materiały na XXVII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 19 września 2017 roku

            |--- Materiały na XXVI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku

            |--- Materiały na XXV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 maja 2017 roku

            |--- Materały na XXIV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku

            |--- Materały na XXIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 marca 2017 roku

            |--- Materały na XXII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 2 lutego 2017 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016

            |--- Materały na XXI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 29 grudnia 2016 roku

            |--- Materały na XX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 15 grudnia 2016 roku

            |--- Materały na XIX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 15 listopada 2016 roku

            |--- Materały na XVIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 27 września 2016 roku

            |--- Materały na XVII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 11 sierpnia 2016 roku

            |--- Materały na XVI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 czerwca 2016 roku

            |--- Materały na XV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 kwietnia 2016 roku

            |--- Materały na XIV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 22 marca 2016 roku

            |--- Materały na XIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 2 lutego 2016 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2015

            |--- Materiały na XII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 grudnia 2015 roku

            |--- Materiały na XI wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 09 grudnia 2015 roku

            |--- Materiały na X wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 24 listopada 2015 roku

            |--- Materiały na IX wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 3 listopada 2015 roku

            |--- Materiały na VIII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 22 września 2015 roku

            |--- Materiały na VII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku

            |--- Materiały na VI wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 25 maja 2015 roku

            |--- Materiały na V wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 kwietnia 2015 roku

            |--- Materiały na IV wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 27 marca 2015 roku

            |--- Materiały na III wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 12 lutego 2015 roku

            |--- Materiały na II wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 29 stycznia 2015 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2014

            |--- Materiały na I wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 17 grudnia 2014 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2019

      |--- Materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 21 września 2016 roku

            |--- posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 24 maja 2016 roku

            |--- posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 9 grudnia 2015 roku

      |--- Materiały na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Materiały na 3 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

            |--- Materiały na 2 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 13 paźdzernika 2015 roku

      |--- Materiały na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Materiały na 1 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku

      |--- Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku - posiedzenia wyjazdowe

            |--- Materiały na II wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Materiały na I wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku

|--- Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji 2014 - 2018

      |--- Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2018

            |--- Protokół nr XXXVI/2018 z trzydziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

            |--- Protokół nr XXXV/2018 z trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku

            |--- Protokół nr XXXIV/2018 z trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2018 roku

            |--- Protokół nr XXXIII/2018 z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku

      |--- Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017

            |--- Protokół nr XXXI z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 grudnia 2017 roku

            |--- Protokół nr XXX z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 listopada 2017 roku

            |--- Protokół nr XXIX z dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 października 2017 roku

            |--- Protokół nr XXVIII z dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 września 2017 roku

            |--- Protokół nr XXVII z dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 czerwca 2017 roku

            |--- Protokół nr XXVI z dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 maja 2017 roku

            |--- Protokół nr XXV z dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 20 kwietnia 2017 roku

            |--- Protokół nr XXIV z dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 marca 2017 roku

            |--- Protokół nr XXIII z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 2 lutego 2017 roku

      |--- Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016

            |--- Protokół nr XXII z dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 29 grudnia 2016 roku

            |--- Protokół nr XXI z dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 17 listopada 2016 roku

            |--- Protokół nr XX z dwudziestej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 29 września 2016 roku

            |--- Protokół nr XIX z dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 11 sierpnia 2016 roku

            |--- Protokół nr XVIII z osiemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 czerwca 2016 roku

            |--- Protokół nr XVII z siedemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 kwietnia 2016 roku

            |--- Protokół nr XVI z szesnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 marca 2016 roku

            |--- Protokół nr XV z piętnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 4 lutego 2016 roku

      |--- Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2015

            |--- Protokół nr XIV z czternastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2015 roku

            |--- Protokół nr XIII z trzynastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 listopada 2015 roku

            |--- Protokół nr XII z dwunastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 05 listopada 2015 roku

            |--- Protokół nr XI z jedenastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 24 września 2015 roku

            |--- Protokół nr X z dziesiatej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 czerwca 2015 roku

            |--- Protokół nr IX z dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 maja 2015 roku

            |--- Protokół nr VIII z ósmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 kwietnia 2015 roku

            |--- Protokół nr VII z siódmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 marca 2015 roku

            |--- Protokół nr VI z szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 12 lutego 2015 roku

            |--- Protokół nr V z piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 stycznia 2015 roku

      |--- Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2014

            |--- Protokół nr IV z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku

            |--- Protokół nr III z trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 12 grudnia 2014 roku

            |--- Protokół nr II z drugiej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 08 grudnia 2014 roku

            |--- Protokół nr I z pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 01 grudnia 2014 roku

|--- Informacje z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018

      |--- Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 11 sierpnia 2016 roku

      |--- Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku

|--- Protokoły z Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014 - 2018

      |--- Protokoły z posiedzeń Komisji

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2017

                        |--- Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ińsku z dnia 9 marca 2017 roku

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2016

                        |--- Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 maja 2016 roku

                        |--- Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 3 marca 2016 roku

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2015

                        |--- Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 09 grudnia 2015 roku

                        |--- Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 15 września 2015 roku

                        |--- Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 10 czerwca 2015 roku

                        |--- Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 3 czerwca 2015 roku

      |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VIII kadencji

            |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2018

                  |--- Protokół nr 33/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2018 roku

                  |--- Protokół nr 32/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 lutego 2018 roku

                  |--- Protokół nr 31/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 stycznia 2018 roku

            |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2017

                  |--- Protokół nr 30/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 19 grudnia 2017 roku

                  |--- Protokół nr 29/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 listopada 2017 roku

                  |--- Protokół nr 28/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 24 października 2017 roku

                  |--- Protokół nr 27/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 19 września 2017 roku

                  |--- Protokół nr 26/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 czerwca 2017 roku

                  |--- Protokół nr 25/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 maja 2017 roku

                  |--- Protokół nr 24/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 kwietnia 2017 roku

                  |--- Protokół nr 23/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 marca 2017 roku

                  |--- Protokół nr 22/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2017 roku

            |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2016

                  |--- Protokół nr 21/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 grudnia 2016 roku

                  |--- Protokół nr 20/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 grudnia 2016 roku

                  |--- Protokół nr 19/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 listopada 2016 roku

                  |--- Protokół nr 18/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 września 2016 roku

                  |--- Protokół nr 17/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 11 sierpnia 2016 roku

                  |--- Protokół nr 16/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 czerwca 2016 roku

                  |--- Protokół nr 15/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 kwietnia 2016 roku

                  |--- Protokół nr 14/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 marca 2016 roku

                  |--- Protokół nr 13/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2016 roku

            |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2015

                  |--- Protokół nr 12/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 grudnia 2015 roku

                  |--- Protokół nr 11/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 09 grudnia 2015 roku

                  |--- Protokół nr 10/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 24 listopada 2015 roku

                  |--- Protokół nr 9/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 03 listopada 2015 roku

                  |--- Protokół nr 8/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 września 2015 roku

                  |--- Protokół nr 7/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 23 czerwca 2015 roku

                  |--- Protokół nr 6/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 maja 2015 roku

                  |--- Protokół nr 5/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 kwietnia 2015 roku

                  |--- Protokół nr 4/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2015 roku

                  |--- Protokół nr 3/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 12 lutego 2015 roku

                  |--- Protokół nr 2/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 stycznia 2015 roku

            |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2014

|--- Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji 2010 - 2014

      |--- Protokół nr XL/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 października 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 września 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 czerwca 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 maja 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 05 lutego 2014 r.

      |--- Protokół nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 grudnia 2013 r.

      |--- Protokół nr XXXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 listopada 2013 r.

      |--- Protokół nr XXXII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 września 2013 r.

      |--- Protokół nr XXXI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 sierpnia 2013 r.

      |--- Protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 czerwca 2013 r.

      |--- Protokół nr XXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 maja 2013 r.

      |--- Protokół nr XXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 marca 2013 r.

      |--- Protokół nr XXVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 07 lutego 2013 r.

      |--- Protokół nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 31 grudnia 2012 r.

      |--- Protokół nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 listopada 2012 r.

|--- Materiały na Wspólne Komisje RM w Ińsku VI Kadencji w latach 2010-2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 28.10.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 16.09.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 24.06.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 19.05.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 24.03.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 03.02.2014

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 30.12.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 11.12.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.11.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 26.09.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 27.08.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.06.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 18.06.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 21.05.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.03.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 05.02.2013

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 17.12.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 27.11.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 06.11.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 28.08.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 26.06.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 29.05.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 16.05.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 28.03.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 07.02.2012

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 28.12.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 21.11.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 02.11.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 27.10.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 12.10.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 27.09.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 18.08.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 01.08.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 20.06.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 10.05.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 22.03.2011

      |--- posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 08.02.2011

|--- Materiały na Sesje Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji lat 2010-2014

      |--- Materiały na XXXX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.10.2014 r.

      |--- Materiały na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 18.09.2014 r.

      |--- Materiały na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.06.2014 r.

      |--- Materiały na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 21.05.2014 r.

      |--- Materiały na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 27.03.2014 r.

      |--- Materiały na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 05.02.2014 r.

      |--- Materiały na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.12.2013 r.

      |--- Materiały na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.11.2013 r.

      |--- Materiały na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.09.2013 r.

      |--- Materiały na XXX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.06.2013 r.

      |--- Materiały na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 22.05.2013 r.

      |--- Materiały na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.03.2013 r.

      |--- Materiały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 07.02.2013 r.

      |--- Materiały na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 31.12.2012 r.

      |--- Materiały na XXV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 28.11.2012 r.

      |--- Materiały na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Insku w dn. 07.11.2012 r.

      |--- Materiały na XXI Sesję Rady Miejskiej w Insku w dn. 28.06.2012 r.

      |--- Materiały na XX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.05.2012

      |--- Materiały na XIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.03.2012

      |--- Materiały na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 09.02.2012

      |--- Materiały na XVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.12.2011

      |--- Materiały na XVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 23.11.2011

      |--- Materiały na XV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 02.11.2011

      |--- Materiały na XIV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 27.10.2011

      |--- Materiały na XIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 12.10.2011

      |--- Materiały na XII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.09.2011

      |--- Materiały na XI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 18.08.2011

      |--- Materiały na X Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 1.08.2011

      |--- Materiały na IX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 21.06.2011

      |--- Materiały na VIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 11.05.2011

      |--- Materiały na VII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 24.03.2011

      |--- Materiały na VI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 09.02.2011

      |--- Materiały na V Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.12.2010

      |--- Materiały na IV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 16.12.2010

      |--- Materiały na III Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 16.12.2010

      |--- Materiały na I Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 01.12.2010

|--- Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku V Kadencji 2006 - 2010

Mieszkaniowy zasób Gminy


|--- Informacje

      |--- 2015

      |--- 2013

|--- Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy Gminy Ińsko

KONTROLE ZEWNĘTRZNE


|--- ROK 2012

|--- ROK 2013

      |--- Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2013r. w Radzie Miejskiej w Ińsku w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadecję 2012-2015 do sądów rejonowych i okręgowych

      |--- Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Ińsku w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej

|--- ROK 2014

|--- ROK 2015

|--- ROK 2019

|--- ROK 2020

Rada Miejska w Ińsku


|--- Materiały na Komisje RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023

      |--- Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- wyjazdowe posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

                  |--- 2 wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 18 grudnia 2020 roku

                  |--- 1 wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 5 grudnia 2019 roku

      |--- Wspólne, wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- 2019 rok

                  |--- 1 wspólne, wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 17 kwietnia 2019 roku

      |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- rok 2021

                  |--- 10 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 22 marca 2021 roku

                  |--- 9 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 11 lutego 2021 roku

                  |--- 8 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 04 lutego 2021 roku

            |--- rok 2020

                  |--- 7 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 29 grudnia 2020 roku

            |--- rok 2019

                  |--- 6 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 16 grudnia 2019 roku

                  |--- 5 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 20 listopada 2019 roku

                  |--- 4 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 14 października 2019 roku

                  |--- 3 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 29 sierpnia 2019 roku

                  |--- 2 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 15 maja 2019 roku

            |--- rok 2018

                  |--- 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 18 grudnia 2018 roku

      |--- Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- rok 2021

                  |--- 18 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 26 stycznia 2021 roku

            |--- rok 2020

                  |--- 17 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 15 grudnia 2020 roku

                  |--- 16 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 17 listopada 2020 roku

                  |--- 15 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 30 września 2020 roku

                  |--- 12 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 stycznia 2020 roku

            |--- rok 2019

                  |--- 11 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 17 grudnia 2019 roku

                  |--- 10 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 listopada 2019 roku

                  |--- 9 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 29 paźdzernika 2019 roku

                  |--- 8 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 24 września 2019 roku

                  |--- 7 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku

                  |--- 6 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 maja 2019 roku

                  |--- 5 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 25 kwietnia 2019 roku

                  |--- 4 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 26 marca 2019 roku

                  |--- 3 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 22 stycznia 2019 roku

            |--- rok 2018

                  |--- 2 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 18 grudnia 2018 roku

                  |--- 1 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 3 grudnia 2018 roku

|--- Materiały na Sesje RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023

      |--- Materiały na dwudziestą pierwszą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 28 stycznia 2021 roku

      |--- Materiały na dwudziestą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 16 grudnia 2020 roku

      |--- Materiały na dziewiętnastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 19 listopada 2020 roku

      |--- Materiały na osiemnastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 30 września 2020 roku

      |--- Materiały na szesnastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 30 czerwca 2020 roku

      |--- Materiały na piętnastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 29 kwietnia 2020 roku

      |--- Materiały na czternastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 30 stycznia 2020 roku

      |--- Materiały na trzynastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 18 grudnia 2019 roku

      |--- Materiały na dwunastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 28 listopada 2019 roku

      |--- Materiały na jedenastą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 30 paźdzernika 2019 roku

      |--- Materiały na dziesiąta Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 26 września 2019 roku

      |--- Materiały na dziewiątą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 18 czerwca 2019 roku

      |--- Materiały na ósmą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 30 maja 2019 roku

      |--- Materiały na siódmą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 25 kwietnia 2019 roku

      |--- Materiały na szóstą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 28 marca 2019 roku

      |--- Materiały na piątą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 24 stycznia 2019 roku

      |--- Materiały na czwartą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 20 grudnia 2018 roku

      |--- Materiały na trzecią Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 4 grudnia 2018 roku

      |--- Materiały na drugą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 27 listopada 2018 roku

      |--- Materiały na pierwszą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 20 listopada 2018 roku

|--- Młodzieżowa Rada Miejska w Ińsku

      |--- II Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Ogłoszenia o posiedzeniach

      |--- Protokoły posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017

                  |--- Protokół nr VII/2017 z siódmej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku

                  |--- Protokół nr VI/2017 z szóstej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 stycznia 2017 roku

            |--- Protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016

                  |--- Protokół nr V z piątej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 29 sierpnia 2016 roku

                  |--- Protokół nr IV z czwartej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 13 maja 2016 roku

                  |--- Protokół nr III z trzeciej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 24 marca 2016 roku

                  |--- Protokół nr II z drugiej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 19 lutego 2016 roku

      |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017

                  |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 28 sierpnia 2017 roku

            |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016

                  |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 13 maja 2016 roku

                  |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 24 marca 2016 roku

                  |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 19 lutego 2016 roku

                  |--- Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2016 roku

      |--- Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku

      |--- Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku

|--- Transmisja z obrad Rady Miejskiej

|--- Protokoły z głosowań VIII Kadencji 2018-2023

      |--- Głosowania XXI Sesji RM w Ińsku z dnia 28 stycznia 2021 roku

      |--- Głosowania XX Sesji RM w Ińsku z dnia 16 grudnia 2020 roku

      |--- Głosowania XIX Sesji RM w Ińsku z dnia 19 listopada 2020 roku

      |--- Głosowania XVIII Sesji RM w Ińsku z dnia 30 września 2020 roku

      |--- Głosowania XVII Sesji RM w Ińsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku

      |--- Głosowania XVI Sesji RM w Ińsku z dnia 30 czerwca 2020 roku

      |--- Głosowania XV Sesji RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2020 roku

      |--- Głosowania XIV Sesji RM w Ińsku z dnia 30 stycznia 2020 roku

      |--- Głosowania XIII Sesji RM w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 roku

      |--- Głosowania XII Sesji RM w Ińsku z dnia 28 listopada 2019 roku

      |--- Głosowania z II Sesji RM w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku

      |--- Głosowania z I Sesji RM w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku

|--- Protokoły z Sesji RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023

      |--- rok 2021

            |--- Protokół nr XXI/2021 z dwudziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 stycznia 2021 roku

      |--- rok 2020

            |--- Protokół nr XX/2020 z dwudziestej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 grudnia 2020 roku

            |--- Protokół nr XIX/2020 z dziewiętnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 19 listopada 2020 roku

            |--- Protokół nr XVIII/2020 z osiemnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2020 roku

            |--- Protokół nr XVII/2020 z siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku

            |--- Protokół nr XVI/2020 z szesnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 czerwca 2020 roku

            |--- Protokół nr XV/2020 z piętnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2020 roku

            |--- Protokół nr XIV/2020 z czternastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2020 roku

      |--- rok 2019

            |--- Protokół nr XIII/2019 z trzynastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 roku

            |--- Protokół nr XII/2019 z dwunastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 listopada 2019 roku

            |--- Protokół nr XI/2019 z jedenastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 października 2019 roku

            |--- Protokół nr X/2019 z dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 września 2019 roku

            |--- Protokół nr IX/2019 z dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 czerwca 2019 roku

            |--- Protokół nr VIII/2019 z ósmej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 maja 2019 roku

            |--- Protokół nr VII/2019 z siódmej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku

            |--- Protokół nr VI/2019 z szóstej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2019 roku

            |--- Protokół nr V/2019 z piątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 stycznia 2019 roku

      |--- rok 2018

            |--- Protokół nr IV/2018 z czwartej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku

            |--- Protokół nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 4 grudnia 2018 roku

            |--- Protokół nr II/2018 z drugiej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku

            |--- Protokół nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku

|--- Protokoły z Komisji RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023

      |--- Protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Protokoły z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego

                  |--- rok 2020

                        |--- Protokół nr 2/2020 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 lutego 2020 roku

                  |--- rok 2019

                        |--- Protokół nr 1/2019 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 grudnia 2019 roku

      |--- Protokoły z wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- rok 2019

                  |--- Protokół nr 1/2019 z pierwszego wspólnego, wyjazdowego posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2019 roku

      |--- Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- 2021

                  |--- Protokół nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 lutego 2021 roku

                        |--- Protokół nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 04 lutego 2021 roku

                  |--- Protokół nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 04 lutego 2021 roku

            |--- 2020

                  |--- Protokół nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2020 roku

            |--- 2019

                  |--- Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 grudnia 2019 roku

                  |--- Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 listopada 2019 roku

                  |--- Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 października 2019 roku

                  |--- Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 sierpnia 2019 roku

                  |--- Protokół nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 15 i 21 maja 2019 roku

            |--- 2018

      |--- Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- 2021

                  |--- Protokół nr 18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 stycznia 2021 roku

            |--- 2020

                  |--- Protokół nr 17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 grudnia 2020 roku

                  |--- Protokół nr 16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 17 listopada 2020 roku

                  |--- Protokół nr 15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 września 2020 roku

                  |--- Protokół nr 14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 sierpnia 2020 roku

                  |--- Protokół nr 12 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 stycznia 2020 roku

            |--- 2019

                  |--- Protokół nr 11 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 17 grudnia 2019 roku

                  |--- Protokół nr 10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 listopada 2019 roku

                  |--- Protokół nr 9 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 października 2019 roku

                  |--- Protokół nr 8 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 24 września 2019 roku

                  |--- Protokół nr 7 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 czerwca 2019 roku

                  |--- Protokół nr 6 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 maja 2019 roku

                  |--- Protokół nr 5 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 kwietnia 2019 roku

                  |--- Protokół nr 4 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 marca 2019 roku

                  |--- Protokół nr 3 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 stycznia 2019 roku

            |--- 2018

                  |--- Protokół nr 2 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 grudnia 2018 roku

                  |--- Protokół nr 1 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 3 grudnia 2018 roku

      |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- 2020

                  |--- Protokół nr 5/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 01 czerwca 2020 roku

            |--- 2019

                  |--- Protokół nr 4/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 grudnia 2019 roku

                  |--- Protokół nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 13 maja 2019 roku

                  |--- Protokół nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 lutego 2019 roku

WYBORY


|--- WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

      |--- WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019

            |--- Sołectwo Ścienne

            |--- Sołectwo Granica

            |--- Sołectwo Linówko

            |--- Sołectwo Studnica

            |--- Sołectwo Storkowo

            |--- Sołectwo Czertyń

            |--- Sołectwo Ciemnik

            |--- Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

      |--- WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2015

            |--- wybory w Sołectwie Czertyń

            |--- wybory w Sołectwie Studnica

            |--- wybory w Sołectwie Linówko

            |--- wybory w sołectwie Granica

            |--- wybory w Sołectwie Storkowo

            |--- wybory w Sołectwie Ciemnik

            |--- wybory w Sołectwie Ścienne

|--- Wybory parlamentarne 2015

|--- REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory uzupełniajace na ławników 2016-2019

      |--- Wybory ławników 2016-2019

|--- Wybory parlamentarne 2019

      |--- Strona Krajowego Biura Wyborczego - informacje

      |--- Obwieszczenie PKW z 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych

|--- REFERENDUM LOKALNE

|--- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

      |--- Wybory do Izb Rolniczych 2019

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE - INFORMACJE

      |--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

            |--- Wyniki wyborów na Burmistrza Ińska

            |--- Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa z terenu Gminy Ińsko

            |--- Wyniki wyborów do Powiatu z terenu Gminy Ińsko

            |--- Zarządzenie wyborów samorządowych, kalendarz wyborczy

      |--- WYBORY SAMORZĄDOWE ROK 2014

            |--- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska

            |--- Protokół wyników głosowania w obwodach 1 i 2 na Burmistrza Ińska w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 roku

            |--- Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w II turze wyboru Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku

            |--- Informacja o dowozach osób uprawnionych do głosowania w II turze wyboru Burmistrza Ińska 30 listopada 2014 roku

            |--- Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 18 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku

            |--- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska

            |--- Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Protokoły cząstkowe - Wybory do Sejmiku Województwa

            |--- Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Protokoły cząstkowe głosowania - Wybory Burmistrza Ińska

            |--- Protokoły cząstkowe głosowania - Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

            |--- Protokoły cząstkowe - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Informacja o konieczności okazania się obwodowej komisji wyborczej dokumentem stwierdzającym tożsamość

            |--- Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

            |--- Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku oraz o pełnionych funkcjach

            |--- Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ińska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Ińsku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku do przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejksiej w Ińsku zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Ińska z dnia 17 października 2014 roku w sprawie wskazania oracowników samorzadowych do kładu Obwodowych Komisji Wyborczych w Ińsku

            |--- Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku

            |--- Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z 17 października 2014 roku w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku

            |--- Wizualizacja wyborów samorządowych

            |--- Obwieszczenie Burmistrza Ińska - granice obwodów głosowania

            |--- Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 paźdzernika 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

            |--- Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 października 2014 roku - upoważnienie do sporządzania pełnomocnictw do głosowania

            |--- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

            |--- Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku o podziale na okręgi wyborcze

            |--- Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 roku o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi

            |--- Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 03 września 2014 roku o okręgach, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

            |--- Wynaczenie na terenie Gminy Ińsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, semików województw i rad dzielc m. st. Warszawy oraz wyborow wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

            |--- Wykaz okręgów wyborczych

            |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

            |--- Terytorialne Komisje Wyborcze - Gminna Komisja Wyborcza w Ińsku

            |--- Kalendarz Wyborczy

            |--- Wybory samorządowe - strona PKW

      |--- PROTOKOŁY Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010

|--- Wybory Prezydenta RP

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku

            |--- Protokoły

            |--- Wybory Prezydenta RP - serwis informacyjny

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku

            |--- Wybory Prezydenta RP - serwis informacyjny

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku

      |--- Wybory Prezydenckie II Tura dnia 04.07.2010

|--- wybory do parlamentu europejskiego

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku

            |--- Komunikat w sprawie konieczności okazania obwodowej komisji wyborczej dowod stwierdzający tożsamość

            |--- Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Ińska z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie ustalenia operatorów informatycznych obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Ińsko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 roku

            |--- Zarządzenie nr 22/ 2014 Burmistrza Ińska z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku do przeprowadzenia wyborów do Palamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 roku

            |--- Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Ińska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorzadowych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

            |--- Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Ińska z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego bsługi informatycznej komisji wyborczych

            |--- Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach komisji wyborczych dostrosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego

            |--- Warunki udziału w głosowaniu oraz ważność głosu

            |--- Okręgowa Komisja Wyborcza

            |--- Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

            |--- Obwodowe Komsje Wyborcze

                  |--- Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Ińsku powołanych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DN. 07 CZERWCA 2009 r.

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ińsku

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ińsku zarządzone na dzień 17 maja 2015 roku

Prawo lokalne


|--- Statut

      |--- Statut Gminy Ińsko

            |--- Statut Gminy i Miasta Ińsko

      |--- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

|--- Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ińsko

|--- Statut Zespołu Szkół w Ińsku

|--- Plan Gospodarki Odpadami

|--- Plan Ochrony Środowiska

|--- Studium

|--- Strategia Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028

|--- Podatki i opłaty

      |--- PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE

            |--- OPŁATA ZA REKLAMĘ NA WITRYNIE INTERNETOWEJ GMINY

            |--- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

            |--- OPŁATA MIEJSCOWA

            |--- OPŁATA TARGOWA

            |--- OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

            |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

            |--- PODATEK LEŚNY

            |--- PODATEK ROLNY

|--- Uchwały

      |--- Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2018-2023

            |--- 2021 rok

                  |--- Uchwały XXI Sesji RM w Ińsku z dnia 28 stycznia 2021 roku

            |--- 2020 rok

                  |--- Uchwały XX Sesji RM w Ińsku z dnia 16 grudnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XIX Sesji RM w Ińsku z dnia 19 listopada 2020 roku

                  |--- Uchwały XVIII Sesji RM w Ińsku z dnia 30 września 2020 roku

                  |--- Uchwały XVII Sesji RM w Ińsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XVI Sesji RM w Ińsku z dnia 30 czerwca 2020 roku

                  |--- Uchwały XV Sesji RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XIV Sesji RM w Ińsku z dnia 30 stycznia 2020 roku

            |--- 2019 rok

                  |--- Uchwały XIII Sesji RM w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 roku

                  |--- Uchwały XII Sesji RM w Ińsku z dnia 28 listopada 2019 roku

                  |--- Uchwały X Sesji RM w Ińsku z dnia 26 września 2019 roku

                  |--- Uchwały IX Sesji RM w Ińsku z dnia 18 czerwca 2019 roku

                  |--- Uchwały VIII Sesji RM w Ińsku z dnia 30 maja 2019 roku

                  |--- Uchwały VII Sesji RM w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku

                  |--- Uchwały VI Sesji RM w Ińsku z dnia 28 marca 2019 roku

                  |--- Uchwały V Sesji RM w Ińsku z dnia 24 stycznia 2019 roku

            |--- 2018 rok

                  |--- Uchwały IV Sesji RM w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku

                  |--- Uchwały III Sesji RM w Ińsku z dnia 4 grudnia 2018 roku

                  |--- Uchwały II Sesji RM w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku

                  |--- Uchwały I Sesji RM w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku

      |--- Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014-2018

            |--- Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2018

                  |--- Uchwały z XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 października 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 02 sierpnia 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku

                  |--- Uchwały z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 stycznia 2018 roku

            |--- Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2017

                  |--- Uchwały z XXXI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 grudnia 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 października 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 września 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 maja 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 kwietnia 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2017 roku

                  |--- Uchwały z XXIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 2 lutego 2017 roku

            |--- Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2016

                  |--- Uchwały z XXII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2016 roku

                  |--- Uchwały z XXI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 listopada 2016 roku

                  |--- Uchwały z XX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 września 2016 roku

                  |--- Uchwały z XIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 sierpnia 2016 roku

                  |--- Uchwały z XVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 czerwca 2016 roku

                  |--- Uchwały z XVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2016 roku

                  |--- Uchwały z XVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2016 roku

                  |--- Uchwały z XV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 4 lutego 2016 roku

            |--- Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2015

                  |--- Uchwały z XIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku

                  |--- Uchwały z XIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 listopada 2015 roku

                  |--- Uchwały z XII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2015 roku

                  |--- Uchwały z XI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 września 2015 roku

                  |--- Uchwały z X Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 czerwca 2015 roku

                  |--- Uchwały z IX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 maja 2015 roku

                  |--- Uchwały z VIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku

                  |--- Uchwały z VII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 marca 2015 roku

                  |--- Uchwały z VI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2015 roku

                  |--- Uchwały z V Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2015 roku

            |--- Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2014

                  |--- Uchwały z IV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku

                  |--- Uchwały z III Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 grudnia 2014 roku

                  |--- Uchwały z II Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 08 grudnia 2014 roku

                  |--- Uchwały z I Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 01 grudnia 2014 roku

      |--- ROK 2014

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XL z 30 paźdzernika 2014 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIX z 18 września 2014 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVIII z 26 czerwca 2014 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVII z 21 maja 2014 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVI z 27 marca 2014 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXV z 05 lutego 2014 roku

      |--- ROK 2013

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIV z 30 grudnia 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIII z 26 listopada 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXII z 30 września 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXI z 29 sierpnia 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXX z 26 czerwca 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIX z 22 maja 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVIII z 26 marca 2013 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVII z 07 lutego 2013 roku

      |--- ROK 2012

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVI z 31 grudnia 2012 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXV z 28 listopada 2012 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIV z 07 listopada 2012 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIII z 27 września 2012 roku

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XX z dnia 30 maja 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIX z dnia 29 marca 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVIII z dnia 09 lutego 2012 r.

      |--- ROK 2011

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVII z dnia 29 grudnia 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVI z dnia 23 listopada 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XV z dnia 2 listopada 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIV z dnia 27 października 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIII z dnia 12 października 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XII z dnia 29 września 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XI z dnia 18 sierpnia 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr X z dnia 01 sierpnia 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr IX z dnia 21 czerwca 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VIII z dnia 11 Maja 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VII z dnia 24 MARCA 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VI z dnia 9 LUTEGO 2011 r.

      |--- ROK 2010

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr V z dnia 30 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr IV z dnia 16 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr III z dnia 16 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr I z dnia 01 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIX z dnia 09 listopada 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVIII z dnia 28 października 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVII z dnia 30 września 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVI z dnia 16 sierpnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXV z dnia 10 czerwca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIV z dnia 29 kwietnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIII z dnia 31 marca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXII z dnia 11 lutego 2010 r.

      |--- ROK 2009

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXI z dnia 30 grudnia 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXX z dnia 17 grudnia 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIX z dnia 05 listopada 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVIII z dnia 30 września 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVII z dnia 5 sierpnia 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVI z dnia 3 czerwca 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXV z dnia 29 kwietnia 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIV z dnia 25 marca 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIII z dnia 12 lutego 2009 r.

      |--- ROK 2008

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXII z dnia 30 grudnia 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXI z dnia 6 listopada 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XX z dnia 24 września 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIX z dnia 28 sierpnia 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVIII z dnia 27 czerwca 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVII z dnia 28 kwietnia 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVI z dnia 27 marca 2008 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XV z dnia 11 lutego 2008 r.

      |--- Rok 2007

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr XIV z dnia 20 grudnia 2007 r. 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejksiej nr XIII

            |--- SESJA RADY MIEJSKIEJ NR XII

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr XI z dnia 27 września 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr X z dnia 10 sierpnia 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr IX z dnia 27 czerwca 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr VIII z dnia 23 maja 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr VI z dnia 28 marca 2007 r

            |--- Sesja Rady Miejskiej Nr V z dnia 8 lutego 2007 r.

      |--- Rok 2006

            |--- V Kadencja Rady Miejskiej 2006-2010

                  |--- Sesja Rady Miejskiej Nr IV z dnia 29 grudnia 2006 r.

                  |--- Sesja Rady Miejskiej Nr III

                  |--- SESJA RADY MIEJSKIEJ NR 2

                  |--- Sesja Rady Miejskiej Nr I

            |--- Sesja Rady Nr 31

            |--- Sesja Rady Nr 30

            |--- Sesja Rady Nr 29

            |--- Sesja Rady Nr 28

            |--- Sesja Rady Nr 27

      |--- Rok 2005

            |--- Sesja Rady Nr 26

            |--- Sesja Rady Nr 25

            |--- Sesja Rady nr. 24

            |--- Sesja Rady Nr 23

            |--- Sesja Rady nr 22

            |--- Sesja Rady Nr 21

            |--- Sesja Rady Nr 20

      |--- Rok 2004

            |--- Sesja Rady Nr 19

            |--- Sesja Rady Nr 18

            |--- sesja Rady Nr 17

            |--- Sesja Rady nr 16

            |--- Sesja Rady nr 15

                  |--- Uchwała nr XV/113/04 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

            |--- Sesja Rady nr 14

            |--- Sesja Rady nr 13

                  |--- Uchwała nr XIII/102/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie gminy Ińsko

            |--- Sesja Rady nr 12

      |--- Uchwały 2003 r.

            |--- Sesja Rady nr 11

            |--- Sesja Rady nr 10

            |--- sesja Rady Nr X

            |--- sesja Rady Nr VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

      |--- Uchwały 2002 r.

            |--- Sesja III

            |--- Sesja II

            |--- Sesja I

      |--- Uchwały 2001 r.

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

|--- Regulamin

|--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ińsko na lata 2018-2028

Informacje


|--- Raport o stanie Gminy Ińsko

      |--- Za rok 2019

|--- Gospodarka komunalna i gospodarka ściekowa

      |--- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŃSKO

            |--- Za 2017 r.

|--- RDOŚ - konsultacje społeczne

      |--- Dotyczy: projektu POIS.05.03.00-00.186/09-00, Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

|--- Konsultacje społeczne

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

            |--- Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Ińsko

      |--- 2016

            |--- Program współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

|--- Petycje

      |--- 2021

            |--- Petycja do Rady Miejskiej z dnia 18.01.2021 r.

      |--- 2020

            |--- Petycja do Rady Miejskiej z dnia 14.12.2020 r.

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Działalność lobbingowa

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Oferty na realizację zadań publicznych

|--- BUDŻET GMINY

      |--- BILANS

            |--- Za rok 2018

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

            |--- Rok 2021

            |--- Projekt WPF na 2017 rok

            |--- Projekt na 2015 rok

            |--- ROK 2014

            |--- Projekt na 2014 rok

            |--- ROK 2013

            |--- PROJEKT na rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- projekt na rok 2011

      |--- OPINIE RIO

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- ROK 2012

            |--- ROK 2011

            |--- ROK 2010

            |--- ROK 2009

            |--- ROK 2008

            |--- ROK 2007

      |--- BUDŻET i jego zmiany

            |--- Rok 2021

            |--- Projekt budżetu na 2017 rok

            |--- Projekt budżetu na 2016 rok

            |--- Rok 2015

            |--- Projekt budżetu na 2015 rok

            |--- Rok 2014

                  |--- Budżet 2014

            |--- Projekt Budżetu na 2014 rok

            |--- Rok 2013

                  |--- BUDŻET NA ROK 2013

            |--- Projekt na rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

            |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK

            |--- Rok 2011

                  |--- Budżet na 2011 rok

            |--- Rok 2010

                  |--- Budżet na 2010 rok

            |--- Rok 2009

                  |--- Budżet rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- ROK 2007

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za rok 2013

                  |--- ZARZĄDZENIE NR 18/ 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za I kwartał 2013 roku

            |--- ROK 2012

                  |--- INFORMACJA ZA 2012 rok

                  |--- Sprawozdanie Burmistrza Ińska z wykonania budżetu za rok 2012

                  |--- ZARZĄDZENIE NR 9/ 2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za IV kwartał 2012 roku

                  |--- ZARZĄDZENIE NR 42/ 2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za III kwartał 2012 roku

                  |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

                  |--- ZARZĄDZENIE NR 32/ 2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za II kwartał 2012 roku

                  |--- ZARZĄDZENIE NR 16/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za I kwartał 2012 roku

            |--- ROK 2011

                  |--- Sprawozdanie Burmistrza Ińska z wykonania budżetu za rok 2011

                  |--- Zarządzenie Nr 7a/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Insko za rok 2011

                  |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011

            |--- ROK 2010

                  |--- SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŃSKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 rok

                  |--- Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

            |--- ROK 2009

            |--- ROK 2008

            |--- ROK 2003

            |--- ROK 2006

            |--- ROK 2007

|--- Nabór na wolne stanowisko pracy

      |--- Urząd Gminy i Miasta Ińsko

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku

            |--- 2019

                  |--- Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

            |--- 2018

                  |--- Nabór na pracownika socjalnego - na zastępstwo

                  |--- Nabór na pracownika socjalnego

                  |--- Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku II

                  |--- Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

            |--- 2017

                  |--- Główny księgowy II

                  |--- Pracownik socjalny

                  |--- Główny księgowy I - bez rozstrzygnięcia

            |--- 2016

                  |--- Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny

            |--- 2015

                  |--- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

            |--- 2014

      |--- Zespół Szkół w Ińsku

            |--- Nabory 2018

      |--- Ińskie Centrum Kultury

            |--- 2020

            |--- 2017

|--- INFORMACJA - nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu-AZBEST/2019

|--- INFORMACJA - dotacja z budżetu gminy Ińsko na inwestycje związane z ochroną środowiska

|--- Nieruchomości - sprzedaż

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

      |--- rok 2017

      |--- rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2014

      |--- rok 2013

      |--- rok 2012

      |--- rok 2011

      |--- rok 2010

      |--- rok 2009

      |--- rok 2008

      |--- rok 2007

      |--- rok 2006

|--- Nieruchomości - dzierżawa

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2012

      |--- 2010

      |--- 2008

      |--- 2007

|--- Obwieszczenia i Ogłoszenia

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2021 r.

            |--- Powszechny Spis Rolny 2020

            |--- Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

            |--- Zapytanie cenowe - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ińsku

            |--- Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 3 lipca 2015 roku

            |--- Remont budynku mieszkalnego Linówko

            |--- AZBEST 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- rok 2012

      |--- rok 2011

            |--- Konsultacje ws rocznego programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

      |--- rok 2010

      |--- rok 2009

      |--- rok 2008

      |--- rok 2007

      |--- rok 2006

      |--- rok 2005

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Rejestr Instytucji Kultury

      |--- Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwoleniena opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Ińsko

      |--- Rejestr działalności regulowanej

      |--- Ewidencja działalności gospodarczej

|--- Ruchomości - sprzedaż

      |--- Rok 2020

      |--- rok 2013

      |--- rok 2008

|--- Jak załatwić sprawę

|--- Instrukcja obsługi

|--- Informacje nieudostępnione