Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Ińsko informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ińsko”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

Informuję Państwa, iż istnieje możliwość sfinansowania usuwania azbestu ze środków zewnętrznych.

Zainteresowani - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Ińsko - mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów związanych z demontażem pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, kosztów transportu odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie oraz kosztów unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego.

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 50% powyższych kosztów.           

Dofinansowaniem objęte są również koszty transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2019 roku

Chętni do udziału w tym przedsięwzięciu (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy) będą musieli pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko wolę przystąpienia do udziału w realizacji przedsięwzięcia na terenie ich nieruchomości.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Gminy Ińsko BIP - www.insko.pl w zakładce azbest 2019 lub też można go otrzymać w tutejszym Urzędzie.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu w terminie do 31 lipca 2019 roku.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na okres  wrzesień – październik 2019. 

Telefon kontaktowy 91 5623025

Burmistrz Ińska
Jacek Liwak

Chętni do udziału w tym przedsięwzięciu (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy) będą musieli pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko wolę przystąpienia do udziału w realizacji przedsięwzięcia na terenie ich nieruchomości.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Do wniosku – zgłoszenia należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki (akt notarialny, Księga Wieczysta. Umowa dzierżawy / najmu) - obowiązkowo
  2. mapkę do celów opiniodawczych w celu dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim (zgłoszenia dokona Gmina).
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (Zał. nr  2),
  4. upoważnienie dla Burmistrza Ińska do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (zał. nr 3),
  5. ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". (Zał. Nr 4 – dotyczy osób, które dotychczas nie złożyły takiej oceny),
  6. złożyć oświadczenie, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646 z późn. zmianami).  (Zał. Nr 5)
  7. oświadczenie o wykonaniu demontażu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia. (Zał. nr 6 - wypełnia tylko osoba składająca wniosek o dofinansowanie w zakresie tylko transportu i utylizacji).
  8. oświadczenie , że w przypadku odstąpienia od prac polegających na demontażu materiałów zawierających azbest Wnioskodawca poniesie koszty odszkodowania z tytułu wynagrodzenia za niewykonane prace przez specjalistyczną firmę wyłonioną w przetargu. (zał. nr 7)

W związku z powyższym proszę wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu, aby wyrazili swoją zgodę na realizację przedsięwzięcia na piśmie i przedłożyli ją w sekretariacie Urzędu  Gminy i Miasta w Ińsku (pok. nr 14) w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 
W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na okres  wrzesień – październik 2019 r.           
Telefon kontaktowy 91 5621 - 028  - Pan Paweł Jucha, 91 5065065 – Pan Krzysztof Paluch

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 06-02-2012 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 20-12-2019 11:21