Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z 12 czerwca 2017 r. 2017-06-16 09:20
dokument Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ińsku z 30 grudnia 2015 roku 2016-01-11 11:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Ińska z dnia 06.03.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II 2015-03-06 09:57
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II z dnia 06.02.2015 r. 2015-02-06 11:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko ob.I i ob. II 2014-08-06 10:33
dokument UCHWAŁA Nr XIV/90/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II 2012-02-08 10:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Storkowo 2011-12-16 08:17
dokument UCHWAŁA Nr XI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko. 2011-10-14 09:05
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmiany studium. 2011-10-14 09:02
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego cześć obrębu geodezyjnego Ciemnik gm. Ińsko 2011-08-26 07:43
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego planu 2015-10-23 11:51
dokument WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IŃSKO. 2011-08-03 08:05
dokument UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Linówko. 2011-06-28 09:59
dokument UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 11 maja 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Ciemnik 2011-06-28 09:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2010 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne. 2011-01-17 14:34
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. LINÓWKO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-12-23 11:18
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. CIEMNIK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-12-23 09:27
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego miasto IŃSKO obr. I i obr. II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-12-23 09:24
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Ińska z dnia 15 grudnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik, Linówko i miasta Ińsko obr. I i II 2010-12-17 12:46
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla części obr. Miałka i Ścienne 2010-07-06 11:04
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Ińska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne 2010-06-29 11:38